PUBLIKACIJE

PRILOZI O AUTORU (IZBOR)

1.
Charles Jencks, Antologija,Post-Modern Classicism”, Architectural Design, No 5/6, London, 1980., “Ulica sećanja”
2.
Izgied 81
3.
“Arhitektura grupe M.E.Č.”, Beograd, Galerija SKCa; Zagreb, Galerija Suvremene umijetnosti; Ljubljana, Galerija ŠKUC, 1982.- tekst Biijane Tomić
4.
I.Mlađenović, “Arhitektura i njeni priržrenici”, Rijeka, Izdavaćki centar Rijeka, 1982.
5.
ČIP, br. 347, 2/1982
6.
“Srpska arhitektura 80—tih”, Volgograd, SSSR, 1982.
7.
U.Martinović, “Fragmenti jednog viđenja arhitekture”, Beograd, IAUS, AF, 1983.
8.
“Nova umetnost u Srbiji”, Beograd, MSU; Zagreb, Galerija Suvremene umijetnosti; Priština, Galerija umetnosti, 1983.
9.
“Tri generacije beogradskih graditeija — odnos prema nasleđu” (A.Deroko, B.Bogdanović, M.Musić, S.Žutić, S.Maldini), Zagreb, Galerija Doma JNA; Beograd, Galerija “Sintum”; Kruševac, Umetnička galerija, 1984.
10.
Grupa autora, "Umjetnost na tlu Jugoslavije-Arhitektura XX vijeka", Beograd, Prosveta, 1986.
11.
Mala enciklopedija Prosveta — opšta enciklopedija, Umetnost Jugoslavije — srpska arhitektura”, Beograd, Prosveta, 1986.
12.
A.Milenković, “Kritike filozofemne arhitekture”, Beograd, A.Milenković,S.Mašić, 1987.
13.
Biografski leksikon “Ko je ko u Srbiji ‘95”, Beograd, Bibliofon, 1995.
14.
M.Mitrović, “Mlada garda”, Politika, 07.06.1997.
15.
D.Ećimović, “Tenis kiub u Beogradu”, Borba, 18.07.1997.
16.
M.Mitrović, “Tenis klub Vračar”, Politika, 07.02.1998.
17.
S.Popović, “Moj materijal je energija”, Borba, 19.02.1998.
18.
M.Jevtić, “Arhitektonski dragulj”, Arhitektura 3/98
19.
N.Pajović, “ULUPUDS-ov i Borbin laureat za 1997., M kao MEČ, Mustafa Musić”, Moj Dom, br.16, mart 1998.
20.
D.Ećimović, “Ko to tamo peva”, Kvadart, br.06, 1997.
21.
R.Vuković, “Advance Musić”, Kvadart, br.07, 1998.
22.
“Serbian Contemporary Art 2000”, cd-rom, Serbian P.E.N. Center, Beograd
23.
M.Radosavljević, “U slavu svetlosti”, Kuća stil, br.78, februar 2001.
24.
M.Radosavljević, “Sva lica vile S”, Kuća stil, br.79, mart 2001.
25.
“Štand, Međunarodni sajam knjiga Frankfurt”, Forum br.43. april 2001.
26.
“Villa S”, Forum br.43. april 2001.
27.
B.Kovačević, “Pet ravni salona arhitekture”, AG magazin, br.01, april 2001.
28.
A.Kovenc-Vujić (edit.), “50 beogradskih arhitekata(rođenih posle 1945)”, Beograd, Akademska misao, 2002.
29.
LJ.Miletić-Abramović, “Arhitektura rezidencija i vila Beograda 1830-2000.”, Beograd, Karić fondacija, 2002.
30.
M.Anđelković, “Slžena jednostavnost”, JAT revija, 04/2003
31.
“Mustafa Musić“, Enterijer, br.19, april 2004.
32.
“Mustafa Musić“, Enterijer specijal, april 2004.
33.
M.Jevtić, "Kritički refleksi - 101 osvrt na savremenu arhitekturu Srbije", Beograd, Edicija NIN, 2004.
34.
M.Perović, “Srpska arhitektura XX veka“, Beograd, Arhitektonski fakultet, 2003.
35.
S.Bogunović, “Arhitektonska encikiopedija Beograda XIX i XX veka“, Beograd, Beogradska knjiga, 2005.
36.
S.Popović, “Razbijanje graditeljske žabokrečine“, Večernje Novosti, 22.03.2006.
37.
S.Popović, “Poverenje u pamet“, Večernje Novosti, 23.03.2006.
38.
M.Janakova, “Mustafa Musić, Arhitektura — vera u umetnost“, Ambijenti, br.13, septembar 2006.
39.
M.Lojanica, “Viđen pa zapisan“, Multimedijalna monografija Mustafa Musić, edicija srpski arhitekti, Beograd, VAM, 2006.
40.
S.Popović, “Japi—arhitekti na Orvelovorn tragu”, Večernje Novosti, 04.04.2007.
41.
A.Čumić, “Zenit na Slaviji“, Kamen, br.51, septembar 2007.
42.
V.Vučinić, “Museum, Novi Sad“, A10, No 17. — sep/oct 07 (str.16.), Amsterdam, Holandija, 2007.
43.
Lj.Miletić-Abramović, “Paralele i kontrasti — srpska arhitektura 1980-2005“ — katalog izložbe, Beograd, Muzej primenjene umetnosti, 2007.
44.
S.Popović, “U traganju za identitetom”, Večernje Novosti, 12.12.2007.
45.
Prof. Z.Lazović, “Novi početak, radovi u toku... “, katalog XXX Salona arhitekture, MPU, Beograd, 2008.
46.
V.Vučinić, “Hotel, Belgrade“, A10, No 23. — sep/oct 08 (str.13.), Amsterdam, Holandija, 2008.
47.
“Mustafa Musić“, Enterijer specijal, br.46, novembar 2008.
48.
“Mustafa Musić“, Enterijer, br.50, april 2009.
49.
S.Popović, “Prizemljenje groma — Arhitektonski crtež“, katalog izložbe “Arhitektonske skice - Prizemljenje groma“, Beograd, Galerija HAOS, 2009.
50.
M.Nenadić, “Carobnjaci prostora — oni menjaju svet“, The Men, br.12, 2009.
51.
Z.Lazović, “The Zero Decade of Architecture in Belgrade and Serbia”, Serbian Architectural Journal, vol.1, No 1, University of Belgrade, Faculty of Architecture, with The Centre for Ethics, Law and Applied Philisophy, Beograd, 2009.
52.
“Hotel Bulevar“, ARHITEKTON, br.04., april/maj 2010, Beograd
53.
M.Lukić “Dobitnici nagrade ULUPUDS-a za životno delo—Mirjana Lukić, Mustafa Musić i Stevan Žutić“, “Arhitektura“ br. 151/152, Beograd, str. 9, avgust 2010.
54.
“Poslovni objekat požeška 118“ Arhitekton“ br. 06 Beograd, str. 24-31, avgust/septembar/oktobar 2010
55.
M.Radosavljević “Građanska udobnost“, za “Kuću Stil“— neobjavljen tekst, Beograd, septembar 2010.
56.
S.Popović “Moram da radim da bih živeo“,“Večernje novosti“, Beograd, str.24-25, 22.01.2011.
57.
M.Mitrović “Predgovor za Monografsko izdanje “ZENIT inženjering-XX godina postojanja/20 odabranih projekata“ Beograd, str.1-2, januar 2011.
58.
Predstavljanje projekata, “Arhitekton“ br. 09 Beograd, str. 32, mart/april/maj 2011
59.
V.Vučinić, “Mixed—use development, Belgrade“, A10, Amsterdam, br.40, str.16-17, juli-avgust 2011. god
60.
A.Konvenc-Vujić, "Srpski arhitekti-serbian architects 2000-2010" , Beograd, IKS i DAB, 2011.
61.
Lj.Blagojević, "Postmodernism in Belgrade architecture:Between cultural modernity and societal modernisation", "Spatium" br.25 , 2011.
62.
M.Josifovski i O.Stanković, "Autorska pozicija Mustafe Musića", Beograd, Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet, 2012.
63.
M.Mitrović, "Arhitektura Beograda 1950-2012", Beograd, Službeni glasnik, 2012.
64.
M.Janakova Grujić, "Radni prostor poistovećen sa životnim", revija "Drvo", br.37, 2013.
65.
S.Popović, "A... da se malo spotaknem", Beograd, Muzej "Zepter", 2013.


AUTORSKI TEKSTOVI M.MUSIĆA (IZBOR)

66.
M.Musić, “Art centar — arhitektura ponašanja“, katalog izložbe “Alternativna arhitektura“, Beograd, Galerija Studentskog kulturnog centra, 1975.
67.
M.Musić, “U povodu Slavije — kroz moj prozor“, katalog izložbe “Vertikalna umetnost“, Beograd, Galerija kulturnog centra, 1981.
68.
M.Musić, “Slavija kroz moj prozor“, katalog izložbe “La modernite ou l’esprit du temps — XII Bienale de Paris“, sekcija arhitekture, Pariz, Francuska, 1982.
69.
Apel RZ Sintum — Karađorđeva, 24.07.1983.
70.
M.Musć, “Pariz se ne ogleda u vodi Venecije“, Moment, br.01, 1984.
71.
M.Musić, “Novo u starom ill obratno“, Bilten IMS, br.5-6, novembar 1984.
72.
M.Musić, S.Žutić, “Hypostyler Hof Der Neuen Galerie — Graz 85“, katalog izložbe Trienale “Trigon“, Grac, Austrija, Neue Galerie, 1985.
73.
M.Musić, “Novo u starom ill obratno“, katalog izložbe arhitektonskog projekta rekonstrukcije, adaptacije i enterijera zgrade SKCa, Beograd, Galerija SKCa, 1987.
74.
M.Musić, “Moj izbor“, Kuća stil, br.70, juni 2000.
75.
M.Musić, “Jednostavno i autentično“, Borba, 14-15.09.2002.
76.
M.Musić, “Jednostavno, osobeno i autentično“, Moj Dom, br.38, maj 2002.
77.
M.Musić, “Dejan Ećimović (1948-2002) — in memoriam“, Forum, br.45, april 2003.
78.
M.Musić, “Rekonstrukcija - novo u starom“, Forum, br.47, decembar 2003.
79.
M.Musić, “3X2“, Moj Dom, br.52, septembar 2006.
80.
M.Musić, “Znak u vremenu“, intervju za Večernje novosti, dodatak “Kultura“, Beograd, str I, 09.04.2008.god
81.
M.Musić, “Muzej savremene umetnosti Vojvodine“,“Arhitekton“ br. 05 Beograd, str. 32-41, jun/jul 2010
82.
M.Musić, “Tarzan u energetskom polju“-Arhitekton“ br. 06 Beograd, str. 96-101, avgust/septembar/oktobar 2010
83.
M.Musić, Monografsko izdanje “ZENIT inženjering - XX godina postojanja/20 odabranih projekata“ Beograd, Januar 2011.

VIDEO

TV EMISIJE (IZBOR)

1.
“PETKOM U 22“. JRT. autor priloga Dunja Blažević, 1982. god (prilog o projektima grupe M.E.Č. za Aranđelovac)
2.
“PETKOM U 22“. JRT. autor priloga Dunja Blažević, 1982. god (prilog o Oktobarskom salonu)
3.
“SKC“ (intervju sa M. Musićem i S. Maldinijem). 1982.
4.
“TAJNE PROSTORA“, RTS. autor priloga “Iz mog uqla“ Milorad Jevtić, avgust 1997. god (“XL”-nagrada “Aleksandar Šaletić’)
5.
“TAJNE PROSTORA“, RTS. autor priloga “Iz mog ugla“ Milorad Jevtić, septembar 1997. god (“Tenis kiub Vračar“ –Borbina nagrada)
6.
“PANOPTICUM“, ART KANAL. prilog “Rec kritičara“, intervju sa Savom Popović. 21.03.2001. (vezano za Grand Prix Salona arhitekture za Vilu “S“)
7.
“TIME OUT“, 3. KANAL. 06.04.2001. (o viii “S“- intervju sa M. Musićem)
8.
“23 SALON ARHITEKTURE“, RTS. mart 2001. (intervju sa M. Musićem u MPU povodom dodele Grand Prix-a Salona artiitekture za Vilu “S“)
9.
“TAJNE PROSTORA“, RTS. 29.04.2001. god (intervju sa M. Musićem u birou povodom dodele Grand Prix-a Salona arhitekture za Vilu “S“)
10.
“TAJNE PROSTORA. “, RTS. 14.06.2001. god (razgovor o arhitekturi sa M. Musićem u birou)
11.
“CREATIVE“, TV PINK. leto 2001. (prilog o “VIii S“- intervju sa M. Musićem)
12.
“ARHITEKTURA REZIDENCIJA I VILA U BEOGRADU 1830-2000“. BK, februar 2001. (intervju sa Lj. Miletić Abramović i E. Nešić)
13.
“GENIUS DOMUS“, RTS. 2002. (prilog o “Vili S“)
14.
“GENIUS DOMUS“ RTS. 2002. (snimak u birou o Viii “S“,“XL“- u i Tenis kiubu “Vracar“, intervju sa M. Musićem i E. Nešićem)
15.
“GENIUS DOMUS“, RTS. 2002. (prilog o Tenis kiubu “Vracar“)
16.
“CREATIVE“, TV PINK.2002. (prilog o Tenis kiubu “Vracar“- intervju sa M. Musićem)
17.
“SVITAC“ BK, 31.01.2002. (intervju sa M. Musićem)
18.
“DIZAJN“, 3. KANAL. 28.03.2002. (intervju sa M. Musićem u Apoteci “Prima“ Kalenić)
19.
“UNUTRAŠNJA STRANA GRADA“ TV Stankom, septetmbar 2005. (intervju sa M. Musićem u Tenis kiubu “Vracar“)
20.
“JUTARNJI PROGRAM“, RTS 1. decembar 2006. (reklama za “Kondominijum 45-9“ snimano u birou)
21.
“GENIUS DOMUS“, TV RTS 2. autor emisije Dragana Ćosić 06.05.2007. (atelje M. Musić)
22.
“BEOGRAD NOCU“, TV Studio B. autor emisije Dragana Ćosić. 05.04.2008. (Zoran Lazović, Mustafa Musić- gosti, povodom 30.-og Salona arhitekture, i priznanja za “Hotel Bulevar“)
23.
“GENIUS DOMUS“, TV AVALA, autor emisije Dragana Ćosić. 2009. (prilog o Hotelu “Pošta“)
24.
“GENIUS DOMUS“ TV AVALA, autor emisije Dragana Ćosić. 2009. (Priiog o “Urbanističko-arthitektonskom rešenju centralne zone Novog Pazara“)
25.
“GENIUS DOMLJS“ TV AVALA, autor emisije Dragana Ćosić 2009. (Prilog o Hotelu “Buievar“)

VIDEO ZAPIS PREDAVANJA (IZBOR)

1.
"Metodologija i filozofija autorske pozicije u arhitekturi"- predavanja studentima doktorskih studija arhitektonskog fakulteta. Beograd, 2006. i 2009.
2.
"Projektantski Credo-Konstituisanje autorske pozicije u arhitekturi, kroz ličnu mentalnu labaratoriju, metodologiju i filozofiju koncipiranja i eksplikacije arhitektonskog iskaza, na primerima odabranih projekata - od ranih radova do novije produkcije" predavanja na strucnoj konferenciji "Dani arhitekture", Sarajevo 13.05.2011

IZLOŽBE

SAMOSTALNE:

1.
“Alternativna arhitektura“, Beograd, Galerija Studentskog kulturnog centra, 1975.
2.
“Urbana kuća“, Beograd, Galerija SKC-a 1981.
3.
“Arhitektura grupe M.E.Č“, Beograd, Galerija SKC-a; Zagreb, Galerija Suvremene umijetnosti; Ljubljana, Galerija ŠKUC, 1982.
4.
Izložba arhitektonskog projekta rekonstrukcije, adaptacije i enterijera zgrade SKC-a, Beograd, Galerija SKC-a, 1987.

KOLEKTIVNE (IZBOR):

5.
"Solarna arhitektura", Beograd, Salon MSU, 1980.
6.
"Vertikalna umetnost", Beograd, Galerija kulturnog centra, 1981.
7.
"Terra 2", Vroclav, Poljska, 1981.
8.
"Arhitektura zemlje", Beograd, Salon MSU, 1981.
9.
"Antologija Post-moderne umetnosti Beograda", Beograd Salon MSU, 1982.
10.
"Srpska arhitektura 80-tih", Volgograd, SSSR, 1982.
11.
"Izložba članova ULUPUDS-a", New York, SAD, Jugoslovenski kulturni centar, 1982.
12.
"La modernite ou l'esprit du temps" - XII Bienale de Pariz, Francuska, 1982.
13.
"Grupni portret - Nova beogradska arhitektura", Beograd, Salon MSU, 1982.; Ljubljana, Arhitekturni muzej, 1983.
14.
"Nova umetnost u Srbiji", (znacajnije) Beograd, MSU; Zagreb, Galerija Suvremene umijetnosti; Priština, Galerija umetnosti, 1983.
15.
24. Oktobarski salon, Beograd, Umetnički paviljon "Cvijeta ZuZorić", 1983.
16.
"Tri generacije beogradskih graditelja - odnos prema nasleđu" (A.Deroko, B.Bogdanović, M.Musić, S.Žutić, S.Mladini), Zagreb, Galerija Doma JNA; Beograd, Galerija "Sintum"; Kruševac, Umetnička galerija, 1984.
17.
Trienale "Trigon", Grac, Austrija, Neune Galerie, 1985.
18.
III Bijenale arhiteture, Venecija, Italija, 1985.
19.
36. Oktobarski salon, prateća izložba "Biće kuće", Beograd, Galerija kulturnog centra, 1995.
20.
39. Oktobarski salon, Beograd, Muzej "25. maj", 1998.
21.
"Srpska arhitektura XX veka", Beograd, Arhitektonski fakultet, 2004.
22.
"Srpska arhitektura XX veka", Pariz, Francuska, Kulturni centar SCG, 2006.
23.
X salon arhitekture, Prag, Češka, 2007.
24.
"Paralele i kontrasti - srpska arhitektura 1980 - 2005", Beograd, Muzej primenjene umetnosti, 2007.
25.
"New Museum - MoCAV", Novi Sad, MSUV, 2007.
26.
"Nova srpska arhitektura" u okviru III Nedelje arhitekture, Beograd, Tursko kupatilo, 2008.
27.
"Arhitektonske skice - prizemlje groma", Beograd, Galerija HAOS, 2009.
28.
Izložba radova za nagradu "Ranko Radović", mala sala Zadužbine Kolarac, Beograd, decembar 2009. god
29.
"Život oblika"- portret u skulptri u Srbiji u 21. veku (autor izložbe: Savo Popović, ist.umetn.), Blok
30.
"Portreti arhitekata"- retrospektiva članova arhitektonske sekcije ULUPUDS- a od 1953- 2010., robna kuća
31.
Omni design (u okviru Belgrade design week-a), galerija singidunum, Beograd, maj 2011.

NAGRADE I PRIZNANJA

1.
I otkupna nagrada na opštem jugoslovenskom anonimnom konkursu za arhitektonsko- urbanističko resenje trga u Pljevljima, 1978.
2.
I otkupna nagrada na opštem jugoslovenskom anonimnom konkursu za arhitektonsko- urbanističko rešenje Spomen parka u Jajincima, 1980.
3.
Specijalno priznanje VII Salona arhitekture u Beogradu, MPU, za rad na istraživanju "Novih prostornih elemenata", sa grupom M.E.Č, 1980.
4.
Predstavnik jugoslovenske arhitekture na XII Pariskom bijenalu (sekcija arhitekture), kao jedini predstavnik naše zemlje izabran od strane specijalnog međunarodnog žirija, Pariz, 1982.
5.
Nagrada 24. Oktobarskog salona za arhitekturu, 1983.
6.
Godišnja nagrada ULUPUDS- a za arhitekturu, sa grupom M.E.Č, 1983.
7.
Specijalna nagrada žirija na jugoslovenskom konkursu po pozivu na arhitektonsko- urbanističko rešenje poslovne zgrade "Naftagas", Novi Sad, 1985.
8.
Nagrada ULUPUDS- a na XIII Salonu arhitekture (Beograd, MPU) za enterijer picerije "Cortina", 1987.
9.
Nagrada "Aleksandar Šaletić" za najznacajnije realizovano delo iz oblasti enterijerea u Jugoslaviji, za adaptaciju i enterijer noćnog kluba "XL", 1997.
10.
Borbina godišnja nagrada za najbolje realizovano arhitektonsko delo u Jugoslaviji u 1997. godini, za tenis klub "Vračar", 1998.
11.
Velika nagrada XXIII Salona arhitekture (Beograd, MPU), za vilu "S", 2001.
12.
Status istaknutog umetnika dobija 2005.
13.
Godišnja nagrada "Večernje novosti" za najbolje realizovano arhitektonsko delo SCG u 2005. godini, za Kondominijum 45-9, 2006.
14.
Priznanje XXIX Salona arhitekture, u kategoriji enterijera Beograd, MPU, u 2007. godini, za adaptaciju i enterijer ateljea arhitekte M.M.
15.
Nagrada XV Salona arhitekture, u kategoriji enterijera, Novi Sad, DANAS, u 2007. godini, za adaptaciju i enterijer ateljea, u kategoriji publikacija, Novi Sad, DANAS, u 2007. godini, za adaptaciju i enterijer ateljea arhitekte M.M.
16.
Nagrada XV Salona arhitekture, u kategoriji publikacija, Novi Sad, Danas, u 2007. godini, za multimedijalno monografsko izdanje "Arhitekta Mustafa Musić", edicija "Srpski arhitekti", izdavač VAM, Beograd
17.
III nagrada na međunarodnom konkursu za Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, 2007.
18.
Nagrada XXX Salona arhitekture, u kategoriji arhitektura- projekti, Beograd, MPU, u 2008. godini, za projekat Hotela u Bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu
19.
Nagrada XVI Salona arhitekture, u kategoriji arhitektonski projekat, Novi Sad, DANAS, u 2008. godini, za konkursni rad za predstavljanje Srbije na XI Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2008. godine
20.
Nagrada ULUPUDS- a za zivotno delo, Beograd, 2010.